Bedrijfsvisie antibiotica

Antibiotica leveren een essentiële bijdrage aan de behandeling van bacteriële aandoeningen bij mens en dier.

 • Dieren hebben recht op een adequate behandeling, als zij aan een bacteriële aandoening lijden.
 • Antibioticum gebruik dient verantwoord te zijn, er dient een causaal verband tussen de bacteriële infectie en de klinische verschijnselen te zijn.
 • Bij de keuze voor een antibioticumbehandeling dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van resistentie selectie. Dus bij voorkeur een individuele behandeling boven een koppelbehandeling; een lokale behandeling boven een parenterale behandeling en een parenterale behandeling boven een orale behandeling.
 • Het antibioticum gebruik dient conform de gebruiksaanwijzingen bij het geregistreerde antibioticum en het advies van voorschrijvende dierenartsen te zijn, met inachtneming van adequate wachttermijnen, ter waarborging van veilige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
 • Gebruik volgens de cascade is alleen toegestaan binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden.
 • Het effect van een antibioticumtherapie dient tijdig en duurzaam geëvalueerd te worden.
 • Een correcte en volledige administratie van het antibioticumgebruik en de resultaten van (bacteriologisch) onderzoek, is een voorwaarde voor verantwoord antibioticumgebruik.- Extra voorzorgen dienen te worden gesteld bij (orale) koppelmedicatie:
  – de bacteriële infectie is aanwezig bij meerdere dieren;
  – de ziekte verspreidt zich snel tussen de dieren;
  – individuele behandeling is praktisch niet haalbaar.
 • In het kader van de (humane) resistentieproblematiek dient het antibioticumgebruik restrictief te zijn, om resistentievorming en – overdracht zo veel mogelijk te voorkomen.
 • Het gebruik van moderne (kritische) antibiotica kan, bij afwezigheid van een verantwoord, geregistreerd alternatief, alleen onder de strikte voorwaarden van bacteriologisch onderzoek en antibiogram.
 • Naast de therapeutische inzet van antibiotica dienen adequate preventieve maatregelen, zoals vaccinatie, biosecurity, optimale huisvesting, voeding en verzorging, te worden ingesteld, om te voorkomen dat dieren ziek worden.